Damiani

COLORIFICIO DAMIANI SpA є провiдною iталiйською компанiєю, яка з 1975 року розробляє iнновацiйнi та якiснi iндустрiальнi фарби для промислового та сумiжних секторiв свiтового ринку.

DAMIANI вiдрiзняється своїм сильним промисловим покликанням, видiленим повним асортиментом спецiалiзованих грунтiв, фарб та лакiв. Типовi канали збуту представленi розподiлом через всю lталiю i Європу, забезпечуючи як великi пiдприємства, так i дрiбних споживачiв у бiльшостi основних груп та напрямкiв промисловостi.

DAMIANI пропонує комплекснi системи для фарбування рiзних конструкцiй згiдно норм ISO 12944. Власна лабораторiя компанiї контролює якiсть продуктiв на кожному етапi їx виготовлення, починаючи iз ретельного контролю первинної сировини. Якiсть пiдтверджується внутрiшнiм сертифiкатом на кожну партiю. Окрiм того вся продукцiя DAMIANI має результати лабораторних випробувань - результати дослiджень вказанi у кожному технiчному описi.

3 2018 року DAMIANI приєднується до потужного італійського виробника FRANCHI&KIM, що дає поштовх для розробки нових продуктів, розширює сервiси та напрямки.

Продукти DAMIANI позначені логотипом Colore Sicuro, який надає Assovernici.

Colore Sicuro - це проект який сприяє прагненням Assovernici допомагати споживачам використовувати якiснi фарби, мотивує пiдвищення майстерностi в умовах переповненого та фрагментованого ринку лакофарбових матерiалiв. Damiani пiдтримує цi цiнностi, намагаючись максимально проiнформувати користувачiв про продукти, якi вони купують, гарантуючи споживачам, що матерiали мають точнi та справжнi характеристики.

Damiani та компанiї-учасники Assovernici вирiшили подiлитися загальним шляхом, натхненним Кодексом Етики об'єднання, впроваджуючи обширну класифiкацiю характеристик лакофарбових матеріалів у повнiй вiдповiдностi з нацiональними та мiжнародними стандартами.

Об'єднання Colore Sicuro представлене «Статутом цiнностей», який описаний в зобов'язаннях взятих на себе компанiями-учасниками.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА - Вiдповiдальнiсть за охорону здоров'я та безпека працiвникiв на виробничих майданчиках, користувачiв i їх клiєнтiв.

НАВКОЛИШНЕ СЕРЕДОВИЩЕ - Надавати перевагу нешкідливим технологіям, екологічно чистим продуктам з ретельною уважністю до збереження ресурсів.

ПРОЗОРIСТЬ - Простий доступ до всієї інформації компаній-учасниць, їхньої продукції та послуг.

ТОВАРИСТВО - Сприяти технологічному прогресу приймаючи активну участь в соціальному, економічному та культурному контексті.

IНФОРМАЦIЯ - Пiдвищувати обiзнанiсть у продуктах, допомагаючи споживачам вибрати найбiльш потрiбнi матерiали для їх потреб, використовуючи чисту й автентичну мову.

ТОВ «ФЛ.П.» є офiцiйним представником компанiї на територiї України iз 2013 року.

Маючи бiльш нiж 11-рiчний досвiд у галузi промислових професiйних лакофарбових продуктiв, ми пропонуємо повний спектр матерiалiв DAMIANI для рiзноманiтних сфер застосування У нашому розпорядженнi знаходиться 7 фiлiй iз тонувальними студiями, якi надають можливiсть миттєвого пiдбору кольорiв та систем покриття, надаючи замовнику повне технiчне супроводження. Також розвинена гілка дилерських представництв територією України. Для спецiалiзованих виробництв ми пропонуємо безпосереднє технiчно-консультацiйне супроводженя разом iз спецiалiстами заводу DAMIANI, включаючи iндивiдуальний пiдбiр та тестування продуктiв i систем прямо iз лабораторiї.


Доставка по Україні

В день оформлення замовлення або на наступний день.

Карта представництв

Адреси відділень по Україні.

Реєстраційні документи

Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи.

Вакансії

Офіційне працевлаштування.